Изчисляване заплата в часове


лв/година
лв/месец
лв/седмица
лв/ден
лв/час
часа
валута

Пример: Месечна заплата Нето/Бруто 1500 лева, при 40 часа 5 дни в седмицата
- Годишната заплата е 18,000 лева
- Седмичната заплата е 346.15 лева.
- Дневната заплата е 69.23 лева.
- Почасовата заплата е 8.65 лева.

Какво е нетна заплата?

Нетното заплащане е сумата, която ще получите, след като всичките ви удръжки и данъци са били извадени.

Какво представлява брутната заплата?

Брутното заплащане е общата сума, която служителят получава преди изваждането на данъците.

Каква е разликата между нетната заплата и брутната заплата?

Брутната заплата е основна заплата, която служителят получава, докато работи за работодател. Нетната заплата е част от брутната заплата, която се получава след приспадане на различни разходи и удръжки.

Брутната заплата е по -високата от двете заплати. Понякога брутната заплата може да се равнява на нетната заплата, ако заплатата на служителя падне под границата на държавното данъчно облагане.

Как да увеличите приходите си?

Ако сте работили усилено и заслужавате повишение, не се страхувайте да попитате. Много хора се страхуват да искат повишения, въпреки че наистина ги заслужават. Не подценявайте уменията си.

Опитът също е фактор за преброяване. Колкото повече хора са работили в определена индустрия или професия, толкова повече ще бъдат възнаграждавани през годините. Това може да се дължи на това, че продължителното пребиваване в тази индустрия показва, че някой има достатъчно интерес към нея, за да продължи да работи там.

Ако вече нямате търпение да работите, е време да си намерите нова работа. Хората, които са заседнали на работа, която не харесват, може да помислят за смяна на кариерата. Доста често се случва хората да имат голямо увеличение на заплатите от това.