Процент Калкулатор


% от

Пример: 25% от 1000 = 250

Колко % e
от

Пример: 30 от 200 = 15%

Колко % е увеличението от
до

Пример: Увеличението от 30 до 40 е 33.33%

Колко % е намалението от
до

Пример: Намалението от 40 до 20 е 50.00%

Процентна формула

Формулата за процент може да бъде написана по много начини, но тя винаги ще има три стойности. Ето един начин за записване на формула за процент:

P × V1 = V2

P = процент

V1 = стойността, която процента променя

V2 резултат

Десетични дроби и проценти

Тъй като процентите означават част от първоначалната стойност, многократно се използват десетични за показване на процентната стойност. Процентите могат много лесно да се преобразуват в десетични дроби. Просто разделете първоначалната стойност на процента на 100 и ще получите фракцията! Например:

5% = 5 / 100 = 0.05

Когато процентите са представени като десетични дроби, нула означава нула процента и една означава сто процента.

История на процентите и процентите

Въпреки че римските цифри са били използвани в древния Рим за изчисления, те често са използвали фракции, които са били разделени със 100. Това е същото нещо като това, което изчисляваме с проценти в днешно време. След римляните фракциите от сто се превръщат в стандарт за изчисления.

Терминът процент датира от латинската дума „проценти“. Тази латинска дума буквално означава „със сто“.

В наши дни символът за процента се използва широко в програмните езици като оператор за изчисления. В повечето езици за програмиране знакът за процент означава модулна операция.