1. Въведение

Добре дошли в OmiTools. Този уебсайт предоставя инструменти за изчисляване на обем, ДДС и проценти, които са предназначени за обща информация и употреба.

2. Право на достъп и използване

Услугите на сайта са предоставени безплатно и са достъпни за всички потребители. Потребителите имат право да използват инструментите за лични и некомерсиални цели.

3. Ограничение на отговорност

Информацията и инструментите на този сайт се предоставят без гаранция за точността и актуалността на резултатите. Авторите и собствениците на сайта не носят отговорност за всякакви загуби или щети, пряко или косвено причинени от използването на сайта.

4. Промени в условията

Тези общи условия могат да бъдат променяни по всяко време без предварително известие. Продължаващото използване на сай та след такива промени се счита за съгласие с новите условия.

5. Авторски права

Съдържанието на сайта, включително текстове, графики и код, е защитено с авторски права и принадлежи на собствениците на сайта. Копирането или използването на материали без разрешение е забранено.

6. Връзки към трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези връзки се предоставят за удобство на потребителите и не означават одобрение на съдържанието на тези сайтове. Ние не носим отговорност за съдържанието или практиките на тези сайтове.

7. Заключителни разпоредби

Този уебсайт се управлява и поддържа от omistools.com. За всякакви въпроси относно общите условия, моля свържете се с нас на ownerbg@abv.bg.