В omistools.com ще откриете инструменти:
  • Процент калкулатор, с който ще може да изчислявате колко е процентът от число, колко е процентът от число, какво е процентното увеличение от число до число, колко е процентното намаление от число до число, с примери.
  • ДДС калкулатор, като ще може да видите и в различните държави актуална сума на ДДС.
  • Да изчислите обем на: куб, квадрат,паралелепипед, правоъгълник, триъгълна призма, триъгълник, трапецовидната призма, трапец, както и резултатът да го преобърнете в определена единица.