ДДС Калкулатор


ДДС %
Цена без ДДС

Пример: 20% ДДС от 100 = 20лв.

ДДС %
Цена с ДДС

Пример: цена с ДДС е 120лв., при 20% ДДС, цена без ДДС е 100лв.

Към януари 2023

Австрия ДДС стандартно: 20%, намалено 13%, 10%

Белгия ДДС стандартно: 21%, намалено 12%, 6%

България ДДС стандартно: 20%, намалено 9%

Гърция ДДС стандартно: 24%, намалено 13%, 6%

Германия ДДС стандартно: 16%, 19%, намалено 5%, 7%

Дания ДДС стандартно:25%

Естония ДДС стандартно: 20%, 9%

Испания ДДС стандартно: 21%, намалено 10%, 4%

Италия ДДС стандартно: 22%, намалено 10%, 5%, 4%

Люксембург ДДС стандартно: 17%, намалено 14%, 8%, 3%

Литва ДДС стандартно: 21%, намалено 9%, 5%

Латвия ДДС стандартно: 21%, намалено 12%, 5%

Норвегия ДДС стандартно: 25%, намалено 15%, 12%, 11.11%, 6%

Полша ДДС стандартно: 23%, намалено 8%, 5%

Португалия ДДС стандартно: 23%, намалено 13%, 6%

Румъния ДДС стандартно: 19%, намалено 9%, 5%

Словения ДДС стандартно: 22%, намалено 9.5%

Словакия ДДС стандартно: 20%, намалено 10%

Турция ДДС стандартно: 18%, намалено 8%, 1%

Унгария ДДС стандартно: 27%, намалено 18%, 5%

Франция ДДС стандартно: 20%, намалено 10%, 5.5%, 2.1%

Финландия ДДС стандартно: 24%, намалено 14%, 10%

Холандия ДДС стандартно: 21%, намалено 9%

Чехия ДДС стандартно: 21%, намалено 15%, 10%

Швейцария ДДС стандартно: 7.7%, намалено 3.7%, 2.5%

Швеция ДДС стандартно: 25%, намалено 12%, 6%